La banque du film


   
Majstori, majstori

Genre:
La comédie

Réalisation:
Goran Marković

Le résumé:
Dan odlaska èistaèice jedne škole u penziju poklopi se sa dolaskom mladog inspektora koji treba da proveri prijavu jedne nastavnice protiv zamenika direktora te škole. Odlazak èistaèice predstavlja idealnu priliku za još jednu sedeljku, naravno, o društvenom trošku. Dok se veselje priprema, ambiciozni inspektor otkriva da je škola, spolja sjajna, iznutra izjedena netrpeljivošću. Èistaèica, udešena i našminkana i mladi inspektor, nošen žarom istrage, dospevaju na isto mesto - banket, koji preti da postane sve osim "dostojnog oproštaja".

Le producent:
Art film, Beograd, Union film, Beograd, Inex Film, Beograd, Kinema, Sarajevo, Zvezda film, Novi Sad

Le scénario:
Goran Marković, Miroslav Simić

La musique:
Zoran Simjanović

Camera:
Milan Spasić

Le scénographie:
Marina Milin

Le pays de l'origine:
Jugoslavija, Srbija, Bosna i Hercegovina

Le montage:
Vuksan Lukovac

La durée:
82 la minutage

La technique:
Widescreen, le color

Premiere:
20.11.1980.Les acteurs:

Aleksandar Berèek
Bogdan Diklić
Branko Cvejić
Dobrila Ćirković
Milivoje (Mića) Tomić
Miodrag Andrić (Ljuba Moljac)
Mira Banjac
Mirjana Karanović
Olivera Marković
Pavle Vuisić
Predrag Laković
Rade Marković
Semka Sokolović-Bertok
Smilja Zdravković
Snežana Nikšić
Stojan Deèermić
Tatjana Bošković
Zoran Radmilović

Le banque des élément du film est la resultat du travail des prochains firmes et organisation: "Balkan Media GmbH" Mannheim, Germany, " Balkanmedia d.o.o." Beograd, Yugoslavia
Nous Vous remercions: "Avala Film Beograd", "Delta Video Beograd", "Centar film Beograd", Jugoslovenska Kinoteka, Institut za film Beograd