La banque du film


   
Usijanje

Genre:
Le drame

Réalisation:
Boro Drašković

Le résumé:
Dva mladića i jedna devojka, od kojih svako uporno zastupa svoje gledište, menjajući faze međusobnih sukoba i privlaèenja, zateèeni su u vremenu kad se do usijanja postavljalo pitanje ljudske slobode. U duvanskom kraju, od vremena kad èovek nije smeo da puši sopstveni duvan pa do trenutka kad poèinje sam da odluèuje o rezultatima svoga rada, ovi mladi ljudi sazrevaju u žestokoj protivureènosti sveta koji ih okružuje, koji je određen ratom i mirom, ljubavlju i politikom.

Les informations ajouté:


Le producent:
Centar film, Beograd

Le scénario:
Boro Drašković, Mirko Kovaè

Camera:
Predrag Popović

Le scénographie:
Veljko Despotović

Le pays de l'origine:
Jugoslavija, Srbija

Le montage:
Ljiljana Stefanović

La durée:
93 la minutage

La technique:
Widescreen, le color

Premiere:
10.7.1979.Les acteurs:

Boro Begović
Dragan Maksimović
Fabijan Šovagović
Gordana Kosanović
Ivo Gregurević
Marko Todorović
Mirjana Kodžić
Rade Šerbedžija
Svetolik Nikaèević
Velimir (Bata) Živojinović
Zoran Radmilović

Le banque des élément du film est la resultat du travail des prochains firmes et organisation: "Balkan Media GmbH" Mannheim, Germany, " Balkanmedia d.o.o." Beograd, Yugoslavia
Nous Vous remercions: "Avala Film Beograd", "Delta Video Beograd", "Centar film Beograd", Jugoslovenska Kinoteka, Institut za film Beograd