La banque du film


   
Pjevam danju pjevam noću

Genre:
Documentaire

Réalisation:
Jovan Ristić

Le résumé:
Vrsta muzièko-dokumentarne analize jednog pevaèkog stara, u ovom sluèaju Zdravka Èolića, u momentu kada se nalazi na vrhuncu svoje popularnosti. Situacije u kojima se on zatièe, mišljenja ljudi koji sarađuju sa njim, koji ga samo poznaju ili kojima je poznat samo sa ploèa ili sa ekrana, sve to izmešano sa glasnim razmišljanjima Zdravka Èolića o sebi i muzici koju peva.

Le producent:
Zvezda film, Novi Sad, RTV Novi Sad

Le scénario:
Jovan Ristić, Dušan Savković

La musique:
Arsen Dedić, Ranko Boban, Kemal Monteno, Kornelije Kovaè

Camera:
Milan Spasić

Le pays de l'origine:
Jugoslavija, Srbija

Le montage:
Natalija Cvijić, Vera Baronijan

La durée:
90 la minutage

La technique:
Widescreen, le color

Premiere:
16.5.1979.Les acteurs:

Arsen Dedić
Dušan Radović
Kemal Monteno
Kornelije Kovaè
Zdravko Èolić

Le banque des élément du film est la resultat du travail des prochains firmes et organisation: "Balkan Media GmbH" Mannheim, Germany, " Balkanmedia d.o.o." Beograd, Yugoslavia
Nous Vous remercions: "Avala Film Beograd", "Delta Video Beograd", "Centar film Beograd", Jugoslovenska Kinoteka, Institut za film Beograd