La banque du film


   
Protiv Kinga

Genre:
Deèji film

Réalisation:
Dragovan Jovanović

Le résumé:
Deca malog grada skupljaju novac za èamac, koji im neprestano oduzima siledžija. Ne znajući kako da mu se odupru, u prispelom bolesnom skitnici, nekadašnjem bokseru, vide junaka svojih snova kome pružaju utoèište u nadi da će, oporavljen, da izađe na dvoboj sa siledžijom. Konaèno, skitnica će prihvatiti borbu sa fizièki mnogo jaèim protivnikom, svestan da će tu bitku da izgubi, ali i da će dobiti nešto mnogo više - ljubav i poverenje sina koji se nalazio među decom.

Le producent:
Centar filmskih radnih zajednica SR Srbije

Le scénario:
Gordan Mihić

La musique:
Arsen Dedić

Camera:
Bogoljub Petrović

Le scénographie:
Slobodan Mijaèević

Le pays de l'origine:
Jugoslavija, Srbija

Le montage:
Vuksan Lukovac

La durée:
77 la minutage

La technique:
Widescreen, le color

Premiere:
28.3.1974.Les acteurs:

Božin Đulaković
Dragan Papić
Dragoljub Milosavljević-Gula
Dušan Milekić
Eugen Verber
Majda Ropret
Mirjana Vacić
Nenad Popović
Slavoljub Anić
Slobodan Perović
Stojan Deèermić
Zoran Milenković

Le banque des élément du film est la resultat du travail des prochains firmes et organisation: "Balkan Media GmbH" Mannheim, Germany, " Balkanmedia d.o.o." Beograd, Yugoslavia
Nous Vous remercions: "Avala Film Beograd", "Delta Video Beograd", "Centar film Beograd", Jugoslovenska Kinoteka, Institut za film Beograd