Film database

  Hadi Shehu

  Performed in films:

1979 - When the spring is late
1980 - The white traces
1983 - The rising river

Biography:
Filmski, pozorisni i TV-glumac, rodio se u Djakovici 15.2.1949. U pozoristu glumi vec kao ucenik. Glavne i vece sporedne uloge glumio je u filmovima snimljenim na Kosovu: Kad prolece kasni (1979) i Beli tragovi (1980) E. Kryeziua, te Vetar i hrast (1979) i Nabujala reka (1983) B. Sahatciua. Nastupa i na televiziji (npr. TV-drama Epoha pred sudom, E. Kryeziua).