Filmska banka

  Milica Ejdus

  Scenografija za filmove:

1989 - Hajde da se volimo 2
1990 - Hajde da se volimo 3
1990 - Plasticni Isus