Filmska banka

  Miljenko Prohaska

  Muzika za filmove:

1961 - Igre na skelama
1964 - Prometej s otoka Visevice
1965 - Druga strana medalje
1966 - Do pobede i dalje
1966 - Ponedeljak ili utorak
1967 - Iluzija
1967 - Das Messer
1968 - Gravitacija ili fantasticna mladost cinovnika Borisa Horvata
1970 - Lisice
1979 - Der Rueckfall
1981 - Visoki napon
1982 - Kiklop
1983 - Der gorsse Transport