Filmska banka

  Dina Rutic

  Gluma u filmovima:

1964 - Prometej s otoka Visevice
1968 - Opatica i komesar
1969 - Nizvodno od Sunca
1970 - Draga Irena!
1971 - 19 djevojaka i mornar
1973 - Sutjeska
1975 - Der Junge und die Geige