Filmska banka

  Ana Milosavljevic

  Gluma u filmovima:

1968 - Unschuld ohne Schutz
kao sirotica Nada