Filmska banka

  Franc Presetnik

  Gluma u filmovima:

1948 - Na svoji zemlji
1951 - Kekec
kao Bedanec