Filmska banka

  Ljiljana Marjanovic

  Gluma u filmovima:

1948 - Unsterbliche Jugend
kao Partizanka