Filmska banka

  Nevenka Redžić-Toth

  Snimatelj u filmovima:

1984 - Šta je s tobom, Nina
1985 - U zatvoru