Filmska banka

  Vjenceslav Orešković

  Snimatelj u filmovima:

1970 - Lisice
1974 - Deps
1974 - Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja
1979 - Priko sinjeg mora
1981 - Snađi se druže