Filmska banka

  Afrim Gora

  Scenografija za filmove:

1980 - Beli tragovi