Filmska banka

  Vlado Georgievski

  Scenografija za filmove:

1973 - Ukleti smo, Irina