Filmska banka

  Nikola Teodorović

  Scenografija za filmove:

1972 - Breme
1986 - Špadijer - jedan život