Filmska banka

  Aljoša Josić

  Scenografija za filmove:

1949 - Priča o fabrici