Filmska banka

  Miroslav Pešić

  Scenografija za filmove:

1971 - Balada o svirepom