Filmska banka

  Ljubomir Stefanović

  Scenografija za filmove:

1963 - Ostrva (Verführung am Meer)