Filmska banka

  Ismar Muježinović

  Scenografija za filmove:

1971 - 19 djevojaka i mornar