Filmska banka

  Danka Jeričević

  Scenografija za filmove:

1983 - S.P.U.K.