Filmska banka

  Nazmi Sadiku

  Scenografija za filmove:

1986 - Izlet
1988 - Čuvari magle