Filmska banka

  Alija Hadžiefendić

  Scenario za filmove:

1968 - Opatica i komesar