Filmska banka

  Eva Balaš (Ras)

  Scenario za filmove:

1982 - Zalazak sunca

Biografija:
Rođena je u Subotici 1. I 1941. Apsolvirala je glumu na Akademiji za pozorište, film, radio I televiziju u Beogradu. Godinu dana članica je Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, više godina glumi u letnjem Teatru nacionalne drame u Kapetan-Mišinom zdanju u Beogradu (koji je vodio njen suprug, slikar Radomir Stević - Ras). Poznata postaje po glavnoj ulozi u filmu LJUBAVNI SLUČAJ ILI TRAGEDIJA SLUŽBENICE PTT (1967) D. Makavejeva, s bizarnim antologijskim prizorom potpuno nage protagonistice s crnom mačkom umesto smokvinog lista. Vrlo impulsivna, naglašeno samouverena, nazivana I "'damom crnog talasa"', glumila je u filmovima njegovih najistaknutijih reditelja: ČOVEK NIJE TICA (1965) D. Makavejeva, BIĆE SKORO PROPAST SVETA (1968), gde ulogu sluvoneme seljančice sama smatra svojom najboljom, MAJSTOR I MARGARITA (1972) I GRUPNI PORTRET S DAMOM (1977) A. Petrovića, te ŽARKI (1970) Đ. Kadijevića. Od mlađih reditelja najuspešnije je sarađivala sa Ž. Nikolićem (BEŠTIJE, 1977, LEPOTA POROKA, 1986, ISKUŠAVANJE ĐAVOLA, 1989), K. Vičekom (TROFEJ,1979, I ZALAZAK SUNCA, 1982 / I koscenaristkinja / I E. Kusturicom (OTAC NA SLUŽBENOM PUTU, 1985). Nekoliko je filmova snimila I u Mađarskoj, a glumila je I na televiziji (na primer u popularnom BOLJEM ŽIVOTU). Smatrajući se nedovoljno iskorišćenom, ogledala se I u drugim oblastima: učestvovala u slikarskom radu svog supruga, izrađivala tapiserije, izlagala slike I minijature na pergamentu, te objavila nekoliko romana.
Gluma