Filmska banka

  Janez Drozg

  Režija u filmovima:

1982 - Boj na poziralniku (Borba sa vrtačom)