Filmska banka

  Jakov Sedlar

  Režija u filmovima:

1988 - U sredini mojih dana
1995 - Gospa
1998 - Agonija
1999 - Četverored