Filmska banka

  Telefilm, Beograd

  Produkcija filmova:

1975 - Poznajete li Pavla Pleša
1976 - Četiri dana do smrti