Filmska banka

  Udruženi jugoslovenski producenti

  Produkcija filmova:

1969 - Bitka na Neretvi