Filmska banka

  Ministarstvo kulture Makedonije

  Produkcija filmova:

1994 - Pred doždot (Pre kiše)