Filmska banka

  OHIS, Skoplje

  Produkcija filmova:

1967 - Četvrti saputnik