Filmska banka

  Libuš Fišer

  Muzika za filmove:

1975 - Atentat u Sarajevu