Filmska banka

  Gheorghe Zamfir

  Muzika za filmove:

1997 - Preku ezero (Preko jezera)