Filmska banka

  Ivo Tijardović

  Muzika za filmove:

1953 - Sinji galeb
1958 - Jedini izlaz