Filmska banka

  Boško Petrović

  Muzika za filmove:

1964 - Svanuće
1965 - Ključ
1969 - Slučajni život
1970 - Jedanaesta zapovijed
1970 - Lisice
1973 - Timon