Filmska banka

  Vangel (Laki) Čemčev

  Montaža filmova:

1967 - Makedonska krvava svadba
1968 - Planina gneva
1969 - Republika u plamenu
1970 - Cena grada
1986 - Srećna nova ''49
1997 - Angeli na otpad