Filmska banka

  Zora Mojsilović-Popović

  Kostim za filmove:

1993 - Vizantijsko plavo
1997 - Tri letnja dana
1998 - Bure baruta