Filmska banka

  Jiri Prymek

  Gluma u filmovima:

1982 - Smrt gospodina Goluže
kao vlasnik hotela