Filmska banka

  Drita Krasniqi

  Gluma u filmovima:

1980 - Beli tragovi