Filmska banka

  Nevenka Benković

  Gluma u filmovima:

1964 - Muški izlet
1967 - Iluzija