Filmska banka

  Marija Lojk

  Gluma u filmovima:

1961 - Balada o trobenti in oblaku (Balada o trubi i oblaku)
1963 - Desant na Drvar
kao bolničarka
1965 - Ključ
1967 - Iluzija