Filmska banka

  Blaženka Katalinić

  Gluma u filmovima:

1960 - Bolje je umeti
1963 - Ostrva (Verführung am Meer)
1967 - Dobar vetar "Plava ptico"