Filmska banka

  Serge Henri Valcke

  Gluma u filmovima:

2001 - Ničija zemlja
kao kapetan Dubois