Filmska banka

  Jani Prezelj

  Gluma u filmovima:

1972 - Ko pride lev (Kad dođe lav)