Filmska banka

  Mile Jovanovski

  Gluma u filmovima:

1994 - Pred doždot (Pre kiše)
kao sveštenik koji peva na sahrani