Filmska banka

  Labina Mitevska

  Gluma u filmovima:

1994 - Pred doždot (Pre kiše)
kao Zamira