Filmska banka

  Jerca Mrzel

  Gluma u filmovima:

1982 - Boj na poziralniku (Borba sa vrtačom)
kao gospođa Dihur