Filmska banka

  Tanja Dimitrievska

  Gluma u filmovima:

1994 - Morana
kao Mojca