Filmska banka

  Dušan Štefanič

  Gluma u filmovima:

1962 - Naš avto (Naša kola)
kao deda