Filmska banka

  Pavle Kovič

  Gluma u filmovima:

1953 - Vesna
kao Jelen
1966 - Amandus
kao krupni sveštenik