Filmska banka

  Ante Gnidovec

  Gluma u filmovima:

1953 - Vesna
kao gostioničar